Οι δράσεις

You are here: Home / Οι δράσεις

Αναλόγως του περιεχομένου και της στόχευσης, το ENERGYNET περιλαμβάνει τρεις τύπους δράσεων:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Συναντήσεις συντονισμού / Δημιουργία Δημοτικών Ενεργειακών Γραφείων / Αξιοποίηση του Διαδικτύου / Επιμόρφωση των Ενεργειακών υπευθύνων των δήμων / Εναρκτήρια συνάντηση / Συνέδριο κλεισίματος / Συμμετοχή των δήμων στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτήρια / Σχέδια Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) / Πρότυπα έργα εξοικονόμησης ενέργειας

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προβολή του ENERGYNET / Διοργάνωση “Διασυνοριακών Ημερών Ενέργειας” / Εκστρατείες διάδοσης και ευαισθητοποίησης