Δράσεις εταίρων

You are here: Home / Δράσεις εταίρων

Αναλόγως του περιεχομένου και της στόχευσης, το ENERGYNET περιλαμβάνει τρεις τύπους δράσεων:

1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Συναντήσεις συντονισμού / Δημιουργία Δημοτικών Ενεργειακών Γραφείων / Αξιοποίηση του Διαδικτύου / Επιμόρφωση των Ενεργειακών υπευθύνων των δήμων / Εναρκτήρια συνάντηση / Συνέδριο κλεισίματος / Συμμετοχή των δήμων στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτήρια / Σχέδια Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) / Πρότυπα έργα εξοικονόμησης ενέργειας

3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβολή του ENERGYNET / Διοργάνωση “Διασυνοριακών Ημερών Ενέργειας” / Εκστρατείες διάδοσης και ευαισθητοποίησης

Παρακάτω θα βρείτε τις δράσεις που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος του έργου:

 • Προετοιμασία υποβολής πρότασης για το έργο του Δήμου Φλώρινας
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου / Αναφορές
 • Διοργάνωση της 1ης Συντονιστικής Συνάντησης
 • Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις
 • Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του προσωπικού των δήμων και των κατοίκων / Τελική δημόσια εκδήλωση
 • Θεματικό συνέδριο ολοκλήρωσης του ENERGYNET
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων Φλώρινας
 • Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”
 • Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Φλώρινας
 • Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας στη Φλώρινα
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου του Δήμου Βέλες / Αναφορές
 • Διοργάνωση της 2ης Συντονιστικής Συνάντησης στις Βέλες
 • Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις
 • Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην ΠΓΔΜ
 • Εναρκτήρια συνάντηση
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων Βέλες
 • Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Βέλες -Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”
 • Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Βέλες
 • Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας Βέλες
 • Προετοιμασία υποβολής πρότασης για το έργο του Δήμου Ηράκλειας
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου
 • Διοργάνωση της 3ης Συντονιστικής Συνάντησης
 • Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις
 • Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW)
 • Δράσεις εισαγωγής της αειφορικής ενέργειας στα σχολεία
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων Ηράκλειας
 • Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Ηράκλειας -Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”
 • Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας
 • Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας στη Ηράκλεια
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου του Δήμου Πρίλεπ / Αναφορές
 • Διοργάνωση της 4ης Συντονιστικής Συνάντησης στο Πρίλεπ
 • Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις
 • Εργαστήριο αειφορικής ενέργειας στην ΠΓΔΜ
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων στο Πρίλεπ
 • Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Πρίλεπ -Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”
 • Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Πρίλεπ
 • Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας στο Πρίλεπ
 • Προετοιμασία υποβολής πρότασης για το έργο του Δήμου Βισαλτίας
 • Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του έργου
 • Διοργάνωση της 5ης Συντονιστικής Συνάντησης
 • Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις
 • Επικοινωνιακός σχεδιασμός, Λογότυπο και Σύνθημα, Μπροσούρες, Αφίσες, Διαδικτυακή Πύλη, Δισκάκια DVD
 • Εργαστήριο αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις δημοτικών κτιρίων Βισαλτίας
 • Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Βισαλτίας -Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων”
 • Τοπικό γραφείο και Παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Βισαλτίας
 • Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας στη Βισαλτία